ALT BİRİMLERİ

Tekstil Terbiyesi Laboratuvarı
Mikro/Nano Hareket Kontrolü ve Robotik Sistemler Laboratuvarı

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr.Nevin Çiğdem GÜRSOY

ARAŞTIRMACILAR


 • Prof. Dr. Peter J. HAUSER (NCSU/USA)
 • Prof. Dr. Renzo SHAMEY (NCSU/USA)
 • Doç. Dr. Gülay ÖZCAN
 • Doç.Dr. İlker Murat KOÇ
 • Yrd. Doç. Dr. Burçak KARAGÜZEL KAYAOĞLU
 • Yrd. Doç.Dr. Umut Kıvanç ŞAHİN
 • Yrd. Doç.Dr. Elif ÖZDEN YENİGÜN
 • Yük. Müh. Melek GÜL
 • Yük. Müh. Pelin ALTAY
 • Prof. Dr. Peter J. HAUSER (NCSU/USA)
 • Prof. Dr. Renzo SHAMEY (NCSU/USA)
 • Doç. Dr. Gülay ÖZCAN
 • Doç.Dr. İlker Murat KOÇ
 • Yrd. Doç. Dr. Burçak KARAGÜZEL KAYAOĞLU
 • Yrd. Doç.Dr. Umut Kıvanç ŞAHİN
 • Yrd. Doç.Dr. Elif ÖZDEN YENİGÜN
 • Yük. Müh. Melek GÜL
 • Yük. Müh. Pelin ALTAY
  •   Prof. Dr. Peter J. HAUSER (NCSU/USA)
  •   Prof. Dr. Renzo SHAMEY (NCSU/USA)
  •   Prof.Dr.Nuray UÇAR
  •   Doç. Dr. Gülay ÖZCAN
  •   Doç.Dr. İlker Murat KOÇ
  •   Doç.Dr. Osman Kaan EROL
  •   Yrd. Doç. Dr. Burçak KARAGÜZEL KAYAOĞLU
  •   Yrd. Doç.Dr. Umut Kıvanç ŞAHİN
  •   Yrd. Doç.Dr. Elif ÖZDEN YENİGÜN
  •   Yük. Müh. Melek GÜL
  •   Yük. Müh. Pelin ALTAY
  Mecvut Laboratuvar İmkanları
  Dikey yanma test cihazı
   45 Derecelik yanma test cihazı 
  Döşemelik kumaşlar için yanma düzeneği
  UV-VIS Spektrofotometre
  Ultrasonik banyo 
  Parça boyama makinası
  Su banyosu
  Hassas terazi
  Üflemeli kurutucu
  Etüv
  pH Metre
  Manyetik karıştırıcı
  Pres ütü
  Çamaşır ve kurutma makineleri
  Işık kabini
  Görsel değerlendirme sistemi
  Şablon pozlama makinesi
  Manuel şablon baskı makinesi
  Fular makinası
  Buhar geçirgenliği cihazı
  Silindir üzeri bıçak kaplama makinası
  Visible spektrofotometre (katı numune)
  Visible spektrofotometre (katı/sıvı numune)
  Kumaş yüzey sürtünme kuvveti ölçüm sistemi
  Interferometre
  Lazer mesafe ölçüm cihazı
  Titreşim izolasyon masası
  Fiber karakterizasyon sistemi
  Mikro/Nano hassasiyette lineer ve döner hareket sistemleri
  Ters mikroskop ve mikroskop altında fotoğraf/video çekimi
  Çok kanallı veri toplama sistemi
  Atomik kuvvet mikroskop probları
  Piezo eyleyici ve algılayıcılar
  Eyleyici yapımı için çeşitli şekil hafızalı malzemeler
  Vakum çemberi
  Sinyal jeneratörü, osiloskop, güç kaynağı
  Empedans tüpü
  Titreştiriciler


  İçerik hazırlanmaktadır.
  Başlıca Çalışmalar ve Projeler
  Antimikrobiyal terbiye işlemi görmüş tekstil materyallerinde BAG mekanizmasının incelenmesi ve detaylandırılması, İTÜ BAP Projesi, 2012, Bütçe: 15,000 TL.
  Pamuklu Kumaşların Aktivatörler Yardımıyla Ağartılma Proseslerinin İncelenmesi, İTÜ BAP Projesi, 2005, Bütçe: 9,350 TL.
  Döşemelik Kumaşlarda Güç Tutuşurluk, İTÜ BAP Projesi, Yatırım Proje No: 32086 Araştırmacı, 2007. 
  Dokuma Kumaşlarda Su İticilik ve Buruşmazlık Özelliklerinin Tek Adımda İyileştirilmesi, İTÜ BAP Projesi, Proje No: 3237, 2007-2008.
  Tek Kullanımlık Antibakteriyel Hidrofil Polipropilen Nonwoven Çarşaf Eldesi, İTÜ BAP Projesi, 2009.
  Polyester Nonwoven Kumaşların Dispers Boyarmadde ile Ultrasoun Teknolojisi Kullanılarak Boyanması, İTÜ BAP Projesi, 2010-2012.
  Halılarda Tüy Dökülmesi Testi, Sebepleri Ve Çözümünün Araştırılması (Araştırmacı) TÜBİTAK 1001 345.147,00 (Cevap Bekliyor) 2012.
  Pamuk/Polyester Karışımlarında Kalıcı Güç Tutuşurluğun Sağlanmasına Yönelik Apre Kimyasalı Geliştirilmesi, SANTEZ 882.452,00 (Cevap Bekliyor) 2012.
  Nanokompozit yapılı tekstillerin geliştirilmesi ve antimikrobiyal özellik kazandırılması, BAP 32856, 03.03.2009 -14.09.2012, Bütçe: 12,000 TL.
  Effects of postoperative intraabdominal adhesions on chitosan and ZnO particle containing PLA composite in rats. ETİK KURUL aşamasında.
  Güç Tutuşur polimer esaslı nanokompozitlerin geliştirilmesi, TÜBİTAK, Başvuru aşamasında.
  Antifungal nanokompozitlerin geliştirilmesi ve bunların tekstil uygulamalarındaki kullanımlarının belirlenmesi, TÜBİTAK başvuru aşamasında.
  "Non-Woven Tekstil Yüzeylerine Mikro Kanal Sistemi Entegrasyonu ile Biyosensör
  Tasarımı, Üretimi ve Karakterizasyonu”, TÜBİTAK 111M483, 06.2012-12.2014, Bütçe: 236.110,00 TL
  Yeni Nesil Dokunsal Algılayıcı: İki Boyutlu Basınç Dağılımı Çıkarabilen Piezoelektrik Temelli Mikro-Nano Fiber Dizisi Tasarımı ve Üretimi, BAP, Bütçe: 51,575 TL.
  Polimer Malzemelerin (Fiberlerin) Sürtünme ve Yapışma Özelliklerinin İncelenmesi Amacıyla Otonom JKR Düzeneği Kurulması ve Geliştirilmesi, BAP, Bütçe: 5,000 TL. 
  Sürtünme Ölçüm Düzeneklerinin Geliştirilmesi ve Hassas Konum Kontrolü, BAP, Bütçe: 5,000 TL.
  Şekil Hafızalı Alaşımla Eyleyici Tasarimi, Üretimi, Karakterizasyonu ve Robot Uzerinde Uygulanması, BAP, Bütçe: 5,000 TL.
  Design and characterization of a new generation bio-inspired micro/nano pillars for vibratory energy harvesting and tactile sensing, Tübitak-2219, Bütçe: 17400 Euro.
  Çamaşır makinasında LDR algılayıcı temelli renk algılama sisteminin tasarımın yapılması, Arçelik A.Ş. İle birlikte, Bütçe: 10,000 TL.
  İçerik hazırlanmaktadır.
  Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
  Antimikrobiyal biodegredable PLA lifler  (ticarileşme potasiyeli)
  Antimikrobiyal biodegredable PLA filmler (ticarileşme potansiyeli)
  Antimikrobiyal PP ve PA 6 esaslı nanokompozit lifler  (Ticarileşme potansiyeli)
  Antimikrobiyal PP ve PA 6 esaslı nanokompozit filmler (Ticarileşme aşamasında) 
  Tek kullanımlık Antibakteriyel Hidrofil Polipropilen Nonwoven Çarşaf     
  Ultrasonik Terbiye Ünitesi
  Kumaş yüzey sürtünme kuvveti ölçüm sistemi
  Kumaşlarda konstrüksiyon farklılığının dokunsal olarak algılanması
  Piezo elektrik malzeme ile dokunsal algılayıcı tasarımı ve biomedikal uygulamaları
  İçerik hazırlanmaktadır.
  Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler
  Nanokompozitlerin plasma yöntemi ile su emici hale getirilmesi
  Örme kumaşların ultrasonik yöntemle önterbiye ve renklendirme işlemleri
  Kumaş yüzey sürtünme kuvveti ölçüm sistemi
  Fiber karakterizasyon sistemi
  Mikro/Nano çözünürlükte basınç ölçümü ve dokunsal algılamada kullanımı
   
  İçerik hazırlanmaktadır.
  Yayınlar, Patentler vb.
  GÜRSOY, N.Ç., DAYIOĞLU, H., "Evaluating Peracetic Acid Bleaching of Cotton as an Environmentally Safe Alternative to Hypochlorite Bleaching", ‘Textile Research Journal, 70(6), 475-480 (2000).
  GÜRSOY, N.Ç., DAYIOĞLU, H., "2.2’ Bipyridine Catalyzed Peracetic Acid Bleaching of Cotton", ‘Textile Research Journal, 73(4), 297-304 (2003)
  GÜRSOY, N.Ç., LIM, S., HINKS, D., HAUSER, P., “Evaluating Hydrogen Peroxide Bleaching with Cationic Bleach Activators in a Cold Pad-Batch Process”, ‘Textile Research Journal, 74(11), 970-976 (2004).
  LIM S., GÜRSOY, N.Ç., HAUSER, P., HINKS, D., “Performance of a New Cationic Bleach Activator on a Hydrogen Peroxide Bleaching System”, ‘Coloration Technology, (3), 114-118 (2004).
  ŞAHIN U.K., GÜRSOY N.C., HAUSER P., SMITH C.B., “Optimization of Ionic Crosslinking Process: An Alternative to Conventional Durable Pres Finishing”, Textile Research Journal, 79(8), 744-752 (2009).
  GÜRSOY, N.Ç., EL-SHAFEI, A., HAUSER, P., HINKS, D., “Cationic Bleach Activators for Improving Cotton Bleaching”, AATCC Review, 4(8), 37-40 (2004).
  ŞAHIN, U.K., GÜRSOY, N.Ç., “Low Temperature Acidic Pectinase Scouring for Enhancing Textile Quality”, AATCC Review, 5(1), 27-30 (2005).
  GÜRSOY, N.Ç., HAUSER, P., “Yeni Katyonik Ağartma Aktivatörleri Kullanılarak Ağartılmış Pamuklu Örme Kumaşların Boyama Özelliklerinin İncelenmesi”, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, 155-161 (2010)
  GÜRSOY, N.Ç., ARMAĞAN, O.G., ŞAHİN, U.K., GÜL, M., “Farklı Ön Terbiye İşlemlerinin Buruşmaz Kumaş Performansına Etkileri”, Tekstil ve Konfeksiyon, 4, 336-342 (2010).
  GÜRSOY, N.Ç., HALL, M., “Optimisation of Hydrogen Peroxide Bleaching”, International Textile Bulletin (5), 181-184 (2001).
  ŞAHIN, U. K., KOÇ, İ. M., GÜRSOY, N. Ç., “Optimisation of Pectinase Scouring and Its Properties on Dyeing of Cotton Fabric”, Textile Institute 84th World Conference, Raleigh, North Carolina, USA, March 20-22, 2005.
  ŞAHIN, U.K., HAUSER, P., SMITH, C.B., GÜRSOY, N.Ç., “Effect of Carboxymethylation Parameters on WRA Performance of Cotton Fabric”, 6th AUTEX (Association of Universities for Textiles) World Conference 2006, NCSU, Raleigh, North Carolina, ABD,  11-14 Haziran 2006.
  ŞAHIN U.K., GÜRSOY N.Ç., HAUSER P., SMITH C.B., “Effect of Carboxymethylation Method On Wrinkle Recovery Performance of Ionic Crosslinked Cotton Fabric”, 3rd International Textile, Clothing & Design Conference, Dubrovnik, Hırvatistan, 8-11 Ekim 2006.
  ŞAHİN, U.K., GÜRSOY, N.Ç., “An Investigation on Pectinase Scouring and Dyeing of Cotton Fabrics”, 6th Edition of the International Conference on Advances in Textiles, Machinery, Nonwovens and Technical Textiles – ATNT 2009, Sathyamangalam, Hindistan, 07-09 Aralık 2009 (INVITED PAPER).
  OGULTÜRK G., ŞAHİN U.K., GÜRSOY N.Ç., ÖZCAN G., “One-Step Water Repellency and Wrinkle Recovery Finish on Woven Fabrics”, 6th Edition of the International Conference on Advances in Textiles, Machinery, Nonwovens and Technical Textiles – ATNT 2009, Sathyamangalam, Hindistan, 07-09 Aralık 2009 (INVITED PAPER)
  ŞAHIN U.K., GÜRSOY N.Ç., HAUSER P., “Using Metal Salts as Cationic Crosslinking Agents in Treatment of Cotton Fabric”, 5th International Textile, Clothing & Design Conference, Dubrovnik, Hırvatistan, 3-6 Ekim 2010.
  GÜL M., KOÇ İ.M., GÜRSOY N.Ç., “A Study on the Investigation of Frictional Properties of Woven Woolen Fabrics”, 5th International Textile, Clothing & Design Conference, Dubrovnik, Hırvatistan, 3-6 Ekim 2010.
  VARAN N.Y., GURSOY N.C., KING M.W., HAUSER P.J., KRAUSS, J., “The Effects of QAC Antimicrobials on the Rehabilitation Performance of Burn Pressure Garments”, ICONTEX, Corlu, 11-13 Ekim 2011.
  VARAN, N.Y., GURSOY, N.C., KING, M.W., HAUSER, P.J., KRAUSS, J., “The Effects of Silver Antimicrobials on the Rehabilitation Performance of Burn Pressure Garments”, AATCC IC 2012, Charlotte, NC, 22-23 Mart 2012.
  ÖZCAN, G., “Evaluation of Water Repellent Finishes on Woven Fabric Properties”, Textile Research Journal, 77 (4), 265-270 (2007). 
  KURŞUN, S., ÖZCAN, G., “An Investigation of UV Protection of Swimwear Fabrics”, Textile Research Journal, 80(17), 1811-1818 (2010).
  ÖZCAN, G., “Flame Retardance of Home Textiles”, Contract Textile International, Year 1. Vol. 2, 42-47, May-August 2010.
  DURAL EREM, A., ÖZCAN, G. and SKRIFVARS, M.,  “Antibacterial Activity of PA6/ZnO Nanocomposite Fibers”, Textile Research Journal, 81(16), 1638-1646 (2011).
  ONAN, M., ÖZCAN, G. ve UNAL, H., “Disposable Hydrophilic Antimicrobial Laminated Bed Sheet”, International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 23, No.4, 222-231 (2011). 
  UNAL, H., ÖZCAN, G. and BELLISOY, S., “Development of Disposable Hydrophilic and Antibacterial Polypropylene Nonwoven Sheet”, Tekstil ve Konfeksiyon, Vol. 21, Issue 4, 328-335, October-December (2011).
  ZALOGLU, S.A., ÖZCAN, G., ÜLKÜ, P. And YILMAZ, B., “Design of An Ultrasonic Washing Process As An After-Treatment For Developing Reactive Printing Quality and Fastness”, Tekstil ve Konfeksiyon, Vol. 22, Issue 2, 106-114, April-June (2012).
  EREM, A. D., EREM, H. H.,  & ONDER, E., "Investigation of differences in caprosyn, biosyn, polysorb, novafil and surgipro sutures, in Medical and Healthcare Textiles, Anand,S.C., Kennedy, J.F., Miraftab, M.& Rajendran, S., (Eds),  Woodhead Publishing, July 2010  449-455.
  NAGLE, T. H., KANG, T., MERRITT, C., KARAGUZEL, B.,  POURDEYHIMI, B., GRANT, E., "Sensor Device for Real-time Monitoring of Relative Movement Using Capacitive Fabric Sensors",  United States Patent, Awarded, Patent No:  7,712,373, May 11, 2010.
  KARAGUZEL, B., MERRITT, C. R., KANG, T., WILSON, J. M., NAGLE, H. T., GRANT, E., POURDEYHIMI, B., Flexible, Durable Printed Electrical Circuits, Journal of the Textile Institute, 01, 1-9 (2009).
  KARAGUZEL, B., TAFRESHI, H. V., Pourdeyhimi B., Potentials and Challenges in Jetting Microdroplets onto Nonwoven Fabrics, Journal of the Textile Institute, 06, 581-589 (2008).
  KARAGUZEL, B., MERRITT, C.R., KANG, T., WILSN, J. M., NAGLE, H. T, GRANT, E., POURDEYHIMI, B., "Utility of Nonwovens in the Production of Integrated Electrical Circuits via Printing Conductive Inks", Journal of the Textile Institute, 01, 37-45 (2007).
  KOC, I.M., AKCA, E., “Design of a piezoelectric based tactile sensor with bio-inspired micro/nano pillars”, TRIBOLOGY INTERNATIONAL, In press, June 2012, DOI: 10.1016/j.triboint.2012.06.003
  KOC, I.M., AKSU, C., “Tactile sensing of constructional differences in fabrics with a polymeric finger tip”, TRIBOLOGY INTERNATIONAL, In press, April 2012, DOI: 10.1016/j.triboint.2012.04.021
  CARCATERRA, A., AKAY, A. and KOC, I.M., “Near-irreversibility in a conservative linear structure with singularity points in its modal density”, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 119, 2141-2149, April 2006, DOI: 10.1121/1.2179747
  KOC, I.M., CARCATERRA, A., XU, Z. and AKAY, A., “Energy Sinks: Vibration absorption by an optimal set of undamped oscillators”, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 118, 3031-3042, Nov 2005, DOI: 10.1121/1.2074807
  AKAY, A., XU, Z., CARCATERRA, A., and KOC, I.M., “Experiment on vibration absorption using energy sinks”, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, Vol. 118, 3043- 3049, Nov 2005, DOI: 10.1121/1.2046767
  AKSU, C., KOC, I.M., “A novel method for measuring the frictional properties of worsted woven fabrics”, 15th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, Wollongong NSW – AUSTRALIA, 23-26 September 2012.
  GUVENC, A., SUMER, B., KOC, I.M., “Pattern detection on an artificial skin by preload control, Special session on Tactile Sensing”, 38th Leeds-Lyon Symposium on Tribology, Lyon-France,  6-9 September 2011.
  GUL, M., KOC, I. M., GURSOY, N. C., “A study on the investigation of frictional properties of woven fabrics”, 5th International Textile, Clothing & Design Conference, Croatia, October 3-6, 2010.
  GUL, M., KOC, I. M., GURSOY, N. C., “A new instrumental method for measuring the surface frictional properties of textile fabrics”, Textile Conference, India, 7-9 December, 2009.
  Schindler W. and P. Hauser, “Chemical Finishing of Textiles”, Woodhead Publishing.  Cambridge, 2004.
  “Chemical Analysis of Fabric Finishes and Performance Related Tests”, in “Chemical Testing of     Textiles”, Woodhead Publishing, Cambridge, 2005.
  “Effect of cationization on ink jet printing properties of cotton fabrics”, in “Digital Printing of Textiles”, Woodhead Publishing, Cambridge, 2006.
  US Patent 4,164,392    Textile Materials having Durable Soil Release...
  US Patent 4,732,789    Flame Resistant Cotton Blend Fabrics
  US Patent 7,166,135   Product and Method for Treating Cotton
  US Patent 7,179,779   Cationic Bleach Activator with Enhanced Hydrolytic Stability
  US Patent 7,201,778   Ionic cross-linking of ionic cotton…
  İçerik hazırlanmaktadır.
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  © Copyright İTÜ