ALT BİRİMLERİ

Tekstil Kompozit Üretim Laboratuvarı
Kompozit Malzeme Araştırma Laboratuvarı
Dokuma Laboratuvarı


YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Emel ÖNDER KARAOĞLU

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Telem GÖK SADIKOĞLU
Prof. Dr. Ömer Berk BERKALP
Doç. Dr. Nihal SARIER (İKÜ)
İpek YALÇIN
Hande SEZGİN
Ezgi Ceren BOZ
Mecvut Laboratuvar İmkanları
 • Tek Vidalı Ekstrüder / 70’lik, Polietilen Geri Kazanım Makinesi, Ünal Makine,2009.
 • Vakum İnfüzyon Sistemi
 • Hidrolik Pres/Kalıp Alıştıma Presi, Yurtmak, 2008.
 • Etüv
 • Masaüstü CNC Freze, Yena Mak., ICP 4030.
 • Plastik Kırma Makinesi
 • Tamburlu Şifanoz Makinesi, Balkan Makine.
 • Optik Mikroskop, Nikon LV-150.
 • Optic Mikroskop, Nikon DMZ800.
 • Ph-Metre, Mettler Toledo, Sevenmulti
 • Dinamik Mekanik Anazliz Cihazı (DMA), METTLERTOLEDO /SDTA861, 2008
 • Differential Scanning Calorimeter (DSC), 2014
 • Fourier Transform Infrared (FTIR), 2014
 • Yüksek Sıcaklık Ve Basınç Reaktörü, PARR4531, 2008
 • Erime Akış İndeksi Ölçüm Cihazı, İtalyan-2007 (Ats-Faar).
 • Vakum Pompası (Max: -1 Bar),  Carpanelli S.P.A.- M63b2.
 • Santrifüj, LMC-3000, 2008.
 • Kurutucu Fırın (Max.300 °C), Thermo- UT 6200
 • Ultrasonik İşlemci, Hielscher UP400S, 2008 ( Öğütme, Emülsifikasyon, Dispersiyon )
 • Multimetre(6.5 Dijit), Fluke, 2009 (Elektriksel İletkenlik Ölçümleri)
 • Electrometrics,EM-2107A Specimen Holder, 2010Elektromanyetik Ekranlama Etkisi Ölçer, ASTM D-4935
 • Spincoater,2011, Lab. Tipi Yüzey Kaplama
 • ETÜV  *57 LT Kapasiteli, HERAUS, 2008, Kurutma
 • Mekanik Karıştırıcı (2 Adet),İKA ,2004,2009, Karıştırma
 • Terazi (5 Basamak Hassasiyette), Precisa,2008, Hassas Tartma
 • Ph-Metre, Chebios
 • Laboratuvar Tipi Elektronik Dokuma Makinası (Şişli)
 • Laboratuvar Tipi Çözgü Çekme Makinası
 • İplik Katlama-Bükme Cihazı
Araştırmalar, Projeler
 • Mustafa BAKKAL,  Ömer Berk BERKALP, Telem GÖK SADIKOĞLU, “ Geri Dönüşüm Yoluyla Kazanılmış polimer matris ve tekstil atığı takviyeden oluşan kompozitlerin ısıl şekillendirme (termoforming) yöntemi ile üretimi, çevresel koşullara göre optimizasyonu ve karakterizasyonu, 01392.STZ.2012-1, SANTEZ Projesi, devam etmektedir.
 • Sarıer, N.,ve Önder, E.(Araştırmacı), Dinamik Isı Yönetimi Yapabilen Nanokompozit Yapılı Ağların ve Dokusuz Yüzeylerin Tasarımı ve Geliştirilmesi, TÜBİTAK MAG 213M281, 2014-devam
 • Telem GÖK SADIKOĞLU,Ömer Berk BERKALP, Mustafa BAKKAL, “ Nonwoven atık takviyeli kompozit tasarımı ve performansının incelenmesi” TÜBİTAK 109M765, Nisan 2010-Nisan 2011
 • Önder, E. (Proje Yürütücüsü) ve Sarıer, N., Nanokompozit Yapılı Çok İşlevli Teknik Tekstillerin Tasarımı ve Geliştirilmesi, TÜBİTAK MAG 107M126, 2007-2011.
 • Ömer Berk BERKALP (Yürütücü), Mustafa BAKKAL, Şafak YILMAZ, Telem GÖK SADIKOĞLU, "Tekstil atıklarının değerlendirilmesi amacıyla otomotiv uygulamaları için darbe emici özelliğe sahip polimer matrisli kompozit ürün geliştirilmesi, tasarımı ve karakterizasyonu",
  TUBITAK 107M354, Aralık 2007 - Aralık 2009
 • Önder, E. (Proje Yürütücüsü) ve Sarıer, N.,  Sıcaklık Düzenleme İşlevi Olan Akıllı Tekstil Ürünlerinin Tasarımı, TUBITAK MISAG 238 Nolu Proje, 2003-2006.
 • Önder, E. (Proje Yürütücüsü) ve Adsay, B., Isıya Duyarlı ve Isı Yönetimi Yapabilen Akıllı Tekstillerin Geliştirilmesi, İ.T.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı, Ocak 2013 (devam)
 • Önder, E. (Proje Yürütücüsü) ve Ersoy, M.S., Nanokompozit Yapılı         Elektriksel İletken ve Elektromanyetik Kalkan Özellikli Teknik Tekstillerin Tasarımı ve Geliştirilmesi, İ.T.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı, Süresi : 2009-2012.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Belediyeler için açık hava ürünleri (saksı, çöp kovası vb.)
Isı depolayan mikro ve nanokapsüller
Polimer-kil nanokompozit yapılı sentetik lifler
Nanokompozit yapılı rijit köpükler
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
 • Atık dokuma kumaş katkılı kompozit malzeme üretimi
 • Atık örme kumaş katkılı kompozit malzeme üretimi
 • Atık dokunmamış (nonwoven) kumaş katkılı kompozit malzeme üretimi
 • Geri dönüşüm kumaştan mamul ev ürünleri (tepsi, çay altlığı, askılık, lamba vb.)
 • Ses yutum özelliğine sahip geri dönüşüm tekstillerden mamul kompozit malzeme tasarımı
 • Kompozit yapılara katılabilecek çevre dostu yöntemlerle organokil üretimi (iki farklı yöntem)
 • Enerji depolama kapasitesi olan faz değiştiren malzemelerle interkale edilmiş nanokil üretimi
 • Anadolu killerinin ultrases ile mikron altı boyuta indirilmesi yöntemi ve faz değiştiren maddelerle interkalasyonu yöntemi
 • Geliştirilen organokillerden PU kompozit köpük üretme yöntemi
 • Polipropilen-MWCNT kompozitmonofilament üretimi
 • Poliamid-kil ve polipropilen-kil kompozit monofilament üretimi
 • Arayüz polimerizasyonu ile faz değiştiren malzeme içeren, ısı depolayabilen mikrokapsül üretimi
 • Arayüz polimerizasyonu ile faz değiştiren malzeme içeren, ısı depolayabilen PU köpük üretimi
 • Kompleks koazervasyon  ile faz değiştiren malzeme içeren, ısı depolayabilen kapsul üretimi ve kaplama kumaş üretimi
 • Elektrosuz kaplama ile elektriksel iletken ve elektromanyetik ekranlama özelliği olan tekstil kumaş üretimi
Yayınlar, Patentler vb.

Bu alandaki başlıca yayınlar:

 • Ersoy, S., Onder, E., Mechanical and Thermal Behaviors of Polypropylene - Multi-Walled Carbon Nanotube Nanocomposite Monofilaments, Fibres and Textiles in Eastern Europe 98 (2), 22-27 (2013)
 • Onder, E., Sarıer, N., Ersoy, S., The manufacturing of polyamide– and polypropylene–organoclay nanocomposite filaments and their suitability for textile applications, Thermochimica Acta, 543, 37–58 (2012).
 • Sarıer, N., Onder, E., Organicphase change materials and their textile applications: An overview, Thermochimica Acta, 540, 7–60 (2012).
 • Sarier, N., Onder, E., Ozay S., Ozkilic Y., Preparation of phase change material–montmorillonite composites suitable for thermal energy storage, Thermochimica Acta, 524, 39– 46 (2011).
 • Sarier, N., Onder, E., Ersoy, S., The modification of Na-montmorillonite by salts of fatty acids: An easy intercalation process, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 371, 40–49 (2010).
 • Sarier, N., Onder, E., Organic Modification of Montmorillonite with Low Molecular Weight Polyethylene Glycols and Its Use in Polyurethane Nanocomposite Foams, Thermochimica Acta, 510, 113-121(2010)
 • Sarier, N., Onder, E., Thermal insulation capability of PEG-containing polyurethane foams, Thermochimica Acta 475, 15-21(2008).
 • Sarier, N., Onder, E., Thermal Characteristics of Polyurethane Foams Incorporated with Phase Change Materials, Thermochimica Acta, 454, 90-98 (2007).
 • Onder, E., Sarıer, N., Çimen, E., Encapsulation of phase change materials by complex coacervation to improve thermal performances of woven fabrics, Thermochimica Acta, 467, 63-72 (2008).
 • Sarier, N.,  Onder, E., The Manufacture of Microencapsulated Phase Change Materials Suitable for the Design of Thermally Enhanced Fabrics, Thermochimica Acta, 452, 149-160 (2007).
 • Onder E., Berkalp, O.B., Effects of Different Structural Parameters on Carpet Physical Properties, Textile Research Journal, 71,6, 549-555, (2001).
 • Aral N., Berkalp, O.B., Bakkal, M., Sadıkoğlu, T., Atık Kumaş Takviyeli Polimer Matrisli Kompozitlerin Darbe ve Çekme Davranışlarının İncelenmesi, Tekstil ve Konfeksiyon, pg.139-144, 2/2009
 • Bakkal M., Bodur M. S., Berkalp O. B.,  Yılmaz S.,  The Effect Of Reprocessıng On The Mechanıcal Propertıes Of The Waste Fabrıc Reınforced Composıtes, Journal of Materials Processing Technology, 212-11, 2012, 2541-2548.
 • Gerikalmaz, S., Yılmaz S., Bakkal M.,  Berkalp O. B.,  Finite element modeling of random waste cotton fiber reinforced polyethylene composites, Tekstil ve Konfeksiyon , 293-300, 4/2012.
 • Yalcin, I., Gok Sadikoglu, T., Berkalp O. B. , Bakkal  M., Utilization Of Various Nonwoven Waste Forms As The Reinforcement In Polymeric Composites, Textile Research Journal
 • Karakaşlıoğlu C.,  Bakkal, M., Yılmaz S., Berkalp, O.B., Sadıkoğlu, T., Aral N., Finite Element Modeling of  Waste Polyethylene Terephtalate Fabric Reinforced Polyester Composites, 2.International Symposium on  Fiber Recycling, 11-12 May 2009, Atlanta, ABD.
 • Yalçın İ., Gok Sadikoglu T., Berkalp O. B. , Bakkal  M., Investigation of Granulation Effect on the Performance of Nonwoven Waste Reinforced Composites, 7th International TexScie’10 Conference, Liberec, Czech Republic, September 6-8, 2010.
 • Sezgin, H., Yalcin, I., Berkalp, O. B., “Re-Evaluation of Cotton and E-Glass Fibre Fabric Wastes in The Manufacture of Hybrid Composites”, 14th International Symposium Materials Methods & Technology, 11-15 June 2012, Bulgaria.
 • Yalcin, I., K Ozturk, M., G. Sadikoglu, T., U. Nergis, B., Candan, C., Berkalp O. B., Bakkal, M., “Analysis of the Effect of Using Waste Nonwoven Reinforced Composite Backing on Sound Absorption Property of Spacer Knitted Fabric” 12th World Textile Conference AUTEX, 13-15 June 2012, Zadar, Croatia.
 • Yalcin, I., Berkalp, O.B., Sezgin, H., Gok Sadikoglu, T., “Design of a Tea Tray from Textile Waste Reinforced Composite”, 7th Central European Conference, 13-15 September 2012, Portorose- SLOVENIA.
 • Yalcin, I., Berkalp, O.B., “Mechanical Analysis of Polymer Composites Reinforced with Nonwoven Mat”, 19th International Structure and Structural Mechanics of Textiles Conference (STRUTEX), 3-4 December 2012, TU Liberec, Czech Republic.


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ