ALT BİRİMLERİ

Nonwoven ve Kompozit Üretim Laboratuvarı
Kimya Laboratuvarı
Fiziksel Test Laboratuvarı
Mikroskopi Laboratuvarı
 

TEMAG Lab Genel Görünüm                                        

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Ali DEMİR
Y. Doç. Dr. Ali KILIÇ
Y. Doç. Dr. Ertan ÖZNERGİZ
 
   

ARAŞTIRMACILAR

Doktora Grubu
Esra Şerife PAMPAL
İsmail BORAZAN
Mehmet ÇALIŞIR
Salih GÜLŞEN
Tuncay GÜMÜŞ
Zarife DOĞAN

Yüksek Lisans Grubu
Arda KÜÇÜKSARI
Emine CANBAY
Harun YALÇIN
Musa EROL
Onur AĞMA
Ramazan ŞİMŞEK
Yasin AKGÜL
Yusuf POLAT


Mevcut Laboratuvar İmkanları

Nanolif üretim sistemi (Nanofiber production line)
Taramalı electron mikroskobu (Scanning electron microscope)
Dönel kaplama cihazı (Spin coater)
Solar simulator aydınlatma cihazı (Solar simulator)
Karbonizasyon fırını <1800C  (Carbonization oven)
Tekstüre ve büküm makinası (Texture and twisting machine)
Hava geçirgenliği test cihazı (Air permeability tester)
Homojenizator (Homogenizator)
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

1. Güneş ışığını elektrik enerjisine döndürülen (fotovoltaik) lif yapısının tekstil amaçlı uygulanabilir boyuta getirilmesi, 00568.STZ.2010-1, 01.09.2011-01.03.2012 

2. Spunbond-Nanolif-Spunbond (SNS) Teknolojisi İle Nitelikli Hava Filtresi Üreten Bir Sistemin Tasarımı ve Geliştirilmesi, TÜBİTAK-112M316

3. Electrospinning Yöntemi ile Nanolif Üretim Teknolojisi, TUBİTAK 104M414 

4. Hava jeti ile tekstüre yapan büküm makinasının geliştirilmesi, prototip makina tasarımı ve imalatı, TUBİTAK 105M134 

5. Nanoliflerden oluşan bir (Nanoweb) üretimi için taşınabilir bir sistemin geliştirilmesi ve prototip imalatı 

6. Nanolif membran üretimi yapan bir makina tasarımı, prototip imalatı ve nitelikli membran geliştirilmesi, Santez Pojesi 00131.STZ.2000-2 

7. Polimer esasli karbon nanolif üretim teknolojisinin geliştirilmesi STZ 00534STZ2010-1 

8. Hibrit iplik takviyeli Yüksek Performanslı Soğutma ve Turbo Hortumu Geliştirilmesi 00568.STZ.2010-1   

9. Improving electret filter performance using polymer additives NCRC 08-114 USA

10. Nanohibrid fotokatalitik kabin filtreleri üretim ve tasarımı, Boeing funding

11. Yenilikçi Yöntemlerle Nanolif Membranlar Üretimi, TUBİTAK 213M286 
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler

Nanolif Üretim Makinası (Inovenso Limited)
Tekstüre Büküm Makinası
Elektrostatik Hava Filtreleri

 

Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 

1.Vakumda ince film üretimi 
2.Daldırma yöntemi ile ince film üretimi 
3.Döndürme yöntemi ile ince film üretimi 
4.Taşınabilir nanolif üretim cihazı 
5.Tekstüre ve büküm makinası 
6.Nanolif üretim makinası 

Yayınlar, Patentler vb

G. R. WRAY, A. DEMİR, and  M. ACAR, "Yarn Testing Apparatus", UK Patent Application No. 8723461, Filing Date 6 October 1987.
DEMİR, "Verfahren zum Überwachen von Eigenschaften eines Multifilametngarns, in welchem in einer Verwirbelungsdüse  Verwirbelungsstellen erzeugt werden", Swiss (CH) Patent Application, 29 September 1992, 3039/92-8.A.DEMİR, "Einrichtung an einer Falsechdrall-Texturiervorrichtung zum Verringern den Torsionmoments im texturierten Garn", Swiss (CH) Patent Application, 12 September 1992, Nr. 2 717/91-3.
A.DEMİR, "Vorrichtung zum Behandeln wenigstens eines laufenden  Multifilamentgarns", Swiss (CH) Patent Application, 11 May 1993, Nr. 1 436/93-4.
N. Uçar, A. DEMİR, TPE, Patent no: TR 2007 04806 B “Super absorbent fiber.
N. Uçar, A. DEMİR, TPE, Patent no: TR 2007 04805 “Placement of Solid and Liquid Materials into Cavity of Filament during Production”.
A.DEMİR, H. M. BEHERY, Synthetic Filament Yarn Texturing Technology, Prentice Hall Inc., New York 1997.
A. DEMİR, M. ACAR and  G. R.  WRAY, "Instability Tests for Air-jet Textured Yarns", Textile Research Journal, 1986, Vol. 56/3, 191- 202.

A. DEMİR, M. ACAR  and G. R.  WRAY, "Air-jet Textured Yarns: The Effects of Process and Supply Yarn Parameters on the Properties of Textured Yarns", Textile  Research Journal, 1989, Vol. 58/6, 318-329.
A. DEMİR, "Simplified Instability Measurement Devices for Air-jet Textured Yarns", Textile Research Journal, (Communication to the Editor), August 1989, Vol.  59, No:8, 492-494.
A. DEMİR, "A Study of Air-jet Texturing Nozzles: The Effects of Nozzle Configuration on the Air Flow", Transactions of ASME: Journal of Engineering for Industry, February 1990, Vol. 112, 97-104.
A. DEMİR., ''Environmental Treatment of Filament Yarns by Air-jets'', Chemical Fibers International, , October 1996.
A. DEMİR ve M. ÇİMEN ''Torque-Free False-Twist Textured Yarns and De-Torque Mechanism'',  Chemical Fibers International, , October 1996.
A. (Çelik) Bedeloğlu., A. DEMİR, Y. Bozkurt, N. S. Sarıçiftçi, "Photovoltaic properties of polymer based organic solar cells adapted for non-transparent substrates", Renewable Energy, 35, 10, 2301-2306, 2010.
A. (Çelik) Bedeloğlu., R. Koeppe, A. DEMİR, Y. Bozkurt, N.S. Sarıçiftçi, "Development of energy generating photovoltaic textile structures for smart applications", Fibers and Polymers, 11, 3, 2010.
N. Uçar, E. Beskisiz and A. DEMİR, "Design of a Novel Filament with Vapor Absorption Capacity Without Creating Any Feeling of Wetness", Textile Research Journal, 79, 17, 1539-1546, 2009
E. Beskisiz, N. Uçar, A. DEMİR, "The Effect of Super Absorbent Fibers on the Washing, Dry Cleaning and Drying Behaviour of Knitted Fabrics", Textile research Journal, 79,16, 1459-1466, 2009.
A. Çelik, A. DEMİR and Y. Bozkurt, “Recent Developments in Flexible Solar Cells”, Nonlinear Optics and Quantum Optics, Vol. 38, 175-190, 2008. 
A. (Celik) Bedeloglu, A. DEMİR, Y. Bozkurt, N. S. Sariciftci, “A photovoltaic fibre design for smart textiles”, Textile Research Journal, 80 (11), 1065-1074, 2010.
A. (Çelik) Bedeloğlu, A. DEMİR, Y. Bozkurt, "Organik Nanomalzemeler Kullanılarak Üretilen Fotovoltaik Tekstil Yapısının Özelliklerinin İncelenmesi", e-Journal of New World Sciences Academy, 4, 4, 495-503, 2009.
A. (Çelik) Bedeloğlu, A. DEMİR, Y. Bozkurt, "Photovoltaic applications for textiles", Melliand International, 1-2, 2010.
A. (Çelik) Bedeloğlu, A. DEMİR, Y. Bozkurt, N. S. Sarıçiftçi, "A flexible textile structure based on polymeric photovoltaic’s using transparent cathode", Synthetic Metals, 159, 2043-2048, 2009.
A. Kilic, F. Oruc, A. DEMİR, “Effects of Polarity on Electrospinning Process”, Textile Research Journal, 2008, 78, 532
A. Kilic, Shim E, Yeom BY, Pourdeyhimi B, "Aerosol Filtration Properties of Nucleating Agent Containing Electret Filters", Polymer Engineering and Science, 07/2013
A. Kilic, Shim E, Yeom BY, Pourdeyhimi B, "Effect of DMDBS (3 : 2, 4-bis(3,4-dimethyldibenzylidene) sorbitol) and NA11 (sodium 2,2'-methylene-bis(4,6-di-tertbutylphenyl)-phosphate) on electret properties of polypropylene filaments", Journal of Applied Polymer Science, 05/2013
A. Kilic, Shim E, Yeom BY, Pourdeyhimi B, "Improving Electret Properties of PP Filaments with Barium Titanate", Journal of Electrostatics, Vol. 1, No. 71, 02/2013

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ