ALT BİRİMLERİ

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Cengiz Hacızade

ARAŞTIRMACILAR

Taner Mutlu (İTÜ-Doktora Öğr.)
Sıtkı Yenal Vural (İTÜ-Doktora Öğr.)
Deniz Burak Kamiloğlu (İTÜ-Y.Lisans Öğr.)
Sezgin Bayrak (İTÜ-Y.Lisans Öğr.)
Doç. Dr. Fikret Çalışkan (İTÜ-Elektrik Elektronik Fak.)
Prof. Dr. Georgi Dimirovski (Doğuş Üniv.-Kontrol Müh.)
Prof. Dr. Yevgeni Somov (Samara State Tech. Univ. (Russia)
Oğuz Eren (İTÜ-Y.Lisans Öğr.)

Yard. Doç. Dr. Turgut Berat Karyot (İTÜ-Uçak ve Uzay Bilimleri Fak.)


GPS alıcısı (2 adet)
2 adet dizüstü bilgisayar
1 adet workstation 
GPS alıcısı (2 adet)
2 adet dizüstü bilgisayar
1 adet workstation 
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
109M702 nolu “İnsansız Sualtı Araçları (İSA)’na Uygulanmış Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemlerde Arıza Tespiti ve Arıza Toleranslı Kontrola Yönelik Yöntemler Geliştirilmesi”, Tübitak, Rusya Federayonu ile işbirliği projesi, 15.07.2010-15.07.2012, Bütçe: 108,910 TL,
90-148 kod nolu Havacılık Araştırma  Geliştirme  isimli  DPT  Projesi, 2002-2010.
30497  No’lu F-16 Uçağında Arıza Tespiti, Teşhisi ve Yeniden Yapılandırılabilir Kontrol, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projesi (BAP A-TİPİ PROJE)
.  106M082 No’lu “Piko Uydu Tasarımı, Mühendislik ve Uçuş Modellerinin Üretimi”  TÜBİTAK projesi, 2006-2010
108M523 No’lu “Yönelim Kontrolüne Sahip Nano Uydular İçin Yüksek Yeterlilikli Platform Geliştirilmesi” TÜBİTAK projesi, 2009-2011
Fault diagnosis and prognosis with applications to aircraft reliable flight envelope assessment, NASA Project, SUNY at Binghamton, 2008-2009. NASA Langley NNX08AC65A.
Algorithms for the diagnosis of sensor faults in a mobile robot system, Istanbul Technical University, 2005-2008.
DARPA, Air Combat Games with Unknown Enemy Inputs, DARPA Project, Washington University in St. Louis, 2000-2001. F30602-99-2-0551.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Yayınlar, Patentler vb.
 1. Ch.Hajiyev. Generalized Rayleigh quotient based innovation covariance testing applied to sensor/actuator fault detection. Measurement, 2014, Vol.47, pp. 804-812.
 2. F. Caliskan and Ch. Hajiyev. A review of in-flight detection and identification of aircraft icing and reconfigurable control. Progress in Aerospace Sciences, Vol.60, 2013, pp. 12–34.
 3. Ch. Hajiyev and H.E.Soken. Robust Adaptive Kalman Filter for estimation of UAV dynamics in the presence of sensor/actuator faults. Aerospace Science and Technology Vol.28, No.1, 2013, pp. 376–383.
 4. H.E.Soken and Ch. Hajiyev. Adaptive Fading UKF with Q-Adaptation: Application to Pico Satellite Attitude Estimation, Journal of Aerospace Engineering, Vol.26, Issue 3,  2013, pp. 628–636.    
 5. C.Hajiyev. Two-stage Kalman filter-based actuator/surface fault identification and reconfigurable control applied to F-16 fighter Dynamics. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 2013, 27(9), pp. 755–770.
 6. C.Hajiyev  and H.E.Soken.  Robust Self-Adaptive Kalman Filter With the R and Q Adaptations Against Sensor/Actuator Failures. In: Self-organization: Theories and Methods (Editor: WenJun Zhang), Nova Science Publishers, Inc., 2013, pp. 201-223.
 7. Ch. Hajiyev. Identification of Orbital Measurements of Spacecraft. Measurement Techniques, Vol. 55, Issue 11 (2013), Page 1234-1239.
 8. Ch. Hajiyev, R. Saltoglu. Kalman Filtering Based Fault Tolerant Integrated INS/Radar Altimeter. LAP Lambert Academic Publishing, ISBN 978-3-659-36223-1,  March, 2013, 144P.
 9. Ch.Hajiyev and  H.E. Soken. Robust Estimation of UAV Dynamics in the Presence of Measurement Faults. Journal of Aerospace Engıneerıng, Vol. 25, No. 1, January, 2012, pp. 80-89.
 10. Ch. Hajiyev. Fault Tolerant Integrated Radar/Inertial Altimeter Based on Nonlinear Robust Adaptive Kalman Filter. Aerospace Science and Technology, Vol. 17, No.1, 2012, pp. 40-49.
 11. H.E. Soken and Ch.Hajiyev. UKF Based In-Flight Calibration of Magnetometers and

  Rate Gyros for Pico Satellite Attitude Determination. Asian Journal of Control, Vol. 14, No. 3, pp. 707–715,  2012.

  Ch. Hajiyev. Innovation based two-interval overlap test for failure prediction in measurement systems. Measurement, Vol.44, No.9, 2011, pp. 1543–1550.

  C. Hajiyev C. Testing the covariance matrix of the innovation sequence with sensor/actuator fault detection applications. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Vol.24, No.9, 2010, pp. 717-730.

  Ch. Hajiyev.  GNNS  Signals Processing via Linear and Extended Kalman Filters. Asian Journal of Control, Vol. 13, No. 2, March 2011, pp. 273 - 282. 

  T. Mutlu, Ch. Hajiyev. An Integrated Air Data / GPS Navigation System for Helicopters.  Positioning, Vol. 2, 2011, pp.103-111.

  Ch. Hajiyev and F. Caliskan. Sensor and Control Surface/Actuator Failure Detection and Isolation Applied to F-16 Flight Dynamics. Aircraft  Engineering  and  Aerospace  Technology: An  International  Journal, Vol.77, No.2, 2005, pp.152-160.

  Chingiz Hajiyev and  Fikret Caliskan, Fault  Diagnosis  and  Reconfiguration  in  Flight  Control  Systems. Kluwer   Academic  Publishers, Boston, USA, 2003, 368 P.

  F.Caliskan, Ch.M.Hajiyev. Innovation  sequence  application  to  aircraft  sensor   fault  detection: comparison  of  checking  covariance  matrix  algorithms. ISA Transactions, Journal of Automation and Measurement, Elsevier Science Ltd., UK., 2000, Vol. 39, No.1, pp.47-56. Hajiyev Ch.,  Saltoglu R.  Kalman Filtering Based Fault Tolerant Integrated INS/Radar Altimeter. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, January  2013.
 Mutlu, T., Hajiyev Ch. Kalman Filter Based Integrated Air Data/GPS Navigation System. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, December 2012.
Demirci Ş., Hajiyev Ch. Intelligent Based Aircraft Engine Health Monitoring. Improving Aircraft Engine Maintenance Effectiveness and Reliability. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co.KG, Saarbrücken, Germany, 2011.
Hajiyev Ch., Aykan A., Caliskan F. Aircraft Icing Detection, Identification and Reconfigurable control. Kalman Filtering and Neural Networks Approaches. Lambert Academic Publishing. Saarbrücken, Germany, 2011. 
Hacıyev Ç. Deney Verilerinin İşlenme Yöntemleri ve Mühendislik Uygulamaları. Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti., Ankara, Nisan 2010.
Chingiz Hajiyev and  Fikret Caliskan, Fault  Diagnosis  and  Reconfiguration  in  Flight  Control  Systems. Kluwer   Academic  Publishers, Boston, USA, 2003.
Hajiyev Ch. Sensor and Actuator/Surface Failure Detection Based on the Spectral Norm of an Innovation Matrix. In the Book “Fault Detection”, Edited by W. Zhang, Published by In-Tech, Croatia, 2010, pp.195-230.
Hajiyev, Ch. Innovation Approach Based Sensor FDI in LEO Satellite Attitude Determination and Control System. Chapter in the book “Kalman Filter: Recent Advances and Applications”,  Edited by V.M. Moreno and A. Pigazo. I-Tech Education and Publishing KG, Vienna, Austria, 2009,  pp. 347-374.
H.E. Soken and Ch.Hajiyev. UKF-Based Reconfigurable Attitude Parameters Estimation and Magnetometer Calibration. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems,  Vol. 48,  Iss.3,2012,  pp.2614-2627.
F. Caliskan, Ch. Hajiyev. A review of in-flight detection and identification of aircraft icing and reconfigurablecontrol. Progress in Aerospace Sciences (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.paerosci.2012.11.001. (in press).
H.E. Soken and Ch.Hajiyev. UKF Based In-Flight Calibration of Magnetometers and
  Rate Gyros for Pico Satellite Attitude Determination. Asian Journal of Control, Vol. 14, No. 3, pp. 707–715,  2012.
Ch. Hajiyev. Fault Tolerant Integrated Radar/Inertial Altimeter Based on Nonlinear Robust Adaptive Kalman Filter. Aerospace Science and Technology, Vol. 17, No.1, 2012, pp. 40-49.
Hajiyev Ch and  Soken H.E. Robust Estimation of UAV Dynamics in the Presence of Measurement Faults. Journal of Aerospace Engıneerıng, Vol. 25, No. 1, January, 2012, pp. 80-89.
T. Mutlu, Ch. Hajiyev. An Integrated Air Data / GPS Navigation System for Helicopters.  Positioning, Vol. 2, 2011, pp.103-111.
Ch. Hajiyev, M. Ata. Error Analysis of Orbit Determination for the Geostationary Satellite with Single Station Antenna Tracking Data. Positioning, Vol. 2, 2011, pp.135-144.
Hajiyev Ch.  GNNS  Signals Processing via Linear and Extended Kalman Filters. Asian Journal of Control, Vol. 13, No. 2, March 2011, pp. 273 - 282.  
Hajiyev C. Testing the covariance matrix of the innovation sequence with sensor/actuator fault detection applications. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Vol.24, No.9, 2010.
Ch. Hajiyev and F. Caliskan. Sensor and Control Surface/Actuator Failure Detection and Isolation Applied to F-16 Flight Dynamics. Aircraft  Engineering  and  Aerospace  Technology: An  International  Journal, Vol.77, No.2, 2005, pp.152-160.
R.Aykan, Ch. Hajiyev and F. Caliskan. Kalman Filter and Neural Network-Based Icing Identification Applied to A340 Aircraft Dynamics. Aircraft  Engineering  and  Aerospace  Technology: An  International  Journal, Vol.77, No.1, 2005, pp.23-33.
Rui Wang, Jun Zhao, Georgi M. Dimirovski, Guo-Ping Liu.Output feedback control for uncertain linear systems with faulty actuators based on a switching method. International Journal of Robust and Nonlinear Control ,Vol. 19, Iss. 12, 2009, pp. 1295-1312. 
Qing-Kui Li, Jun Zhao, Xiang-Jie Liu, Georgi M. Dimirovski. Observer-based tracking control for switched linear systems with time-varying delays. International Journal of Robust and Nonlinear Control, Vol. 21, No. 3, 2011, pp. 309-327. 
Min Wang, Jun Zhao, Georgi M. Dimirovski. Dynamics of output feedback robust   control of uncertain switched nonlinear systems. International Journal of Control, Automation, and Systems, Vol. 9, No. 1,2011, pp. 1-8  . 
Qing-Kui Li, Jun Zhao, Georgi M. Dimirovski. Tracking control for switched linear systems with time delay: A state-dependent switching method. Asian Journal of Control, Vol. 11, Is. 5, 2009, pp. 517-526.
Ch.M.Hajiyev  and  F.Caliskan. An Approach  to  Improve  the  Offshore  Platform  Coordinates  Accuracy  by  Using Multichannel  Kalman  Filtering. ISA  Transactions, Journal of Automation and Measurement, Elsevier Science Ltd., UK.,Vol.42, No.1, 2003, pp. 53-61.
Caliskan, F. (2012). Estimation for Air Combat Games with Unknown Enemy Inputs. ASCE Journal of Aerospace, Vol. 25, No. 2, pp. 191-209.
Caliskan, F., Genc, I. (2008). A Robust Fault Detection and Isolation Method in Load Frequency Control Loops. IEEE Transactions on Power Systems, Vol.23, No.4, pp. 1756-1767.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ