ALT BİRİMLERİ

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER: Prof.Dr.Selahattin İncecik

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr.Selahattin İncecik
Doç.Dr.Alper Ünal
Doç.Dr.Tayfun Kindap
Prof.Dr.Sema Topçu
Doç.Dr.Ali Deniz
Prof.Dr. Kadir Alp
Dr.Ulaş İm (JRC)
Prof.Dr.Orhan Yenigün (BÜ)
M.Talat Odman (USA)
 
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
TÜBİTAK Projesi (2008-2010), Yönetici :Prof.Dr.Selahattin İncecik- TUBITAK COST 105Y005 KARMAŞIK METEOROLOJİK ALANLARIN SİMÜLASYONLARI İLE ŞEHİR VE BÖLGESEL ÖLÇEKTE HAVA KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL VE KOCAELİ KÖRFEZ ÖRNEĞİ

TUJJB-TUMEHAP Projesi Yürütücü Prof.Dr.Selahattin İncecik (2007-2009): İstanbul'da yüzey ozon ve modellenmesi
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
  1. U. Im, S. Incecik, M. Guler, S. Topcu, Y.S. Unal, O. Yenigun, T. Kindap, M.T.Odman, M. Tayanc, A. Tek, Analysis of surface ozone and nitrogen oxides at urban, semi-urban and rural sites in Istanbul, Turkey, Science of the Total Environment, 443,920-931, 2013.
  2. Özer B, E. Görgün, S.Incecik, The scenario analysis on CO2 emission mitigation potential in Turkish electricity sector: 2006-2030, Energy, 49,395-403,2013.
  3. Deniz.A, H. M. Çelebi, S. İncecik, H. Toros,  Analysis of ozone and its precursors at an urbanized and industrialized creek valley (Golden Horn), Istanbul, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin. 22, 2524-2532, 2013.
  4.  S.Incecik and U.İm, Air Pollution in Megacities: in “Air Pollution - Monitoring, Modelling and Health", Edited by Mukesh Khare, ISBN 978-953-51-0424-7, Published: March 23, 2012  INTECH OPEN ACCESS PUBLISHER, 2012.

  5.  Markakis, K., Im, U., Unal, A., Melas, D., Yenigun, O., Incecik, S. 2012, Compilation of a high resolution emissions inventory for the Greater Istanbul Area.  Atmospheric Pollution Research.  3-5, 112-12

  6. Hänninen.O,  S. Vardoulakis, D. A. Sarigiannis,  S. Incecik, R. S. Sokhi, 2011, Focus on exposure to air pollution and related health impacts, Air Quality, Atmosphere and Health, DOI 10.1007/s11869-011-0137-4, 2011.
  7.  Unal.Y.S, A.Deniz, H.Toros and S.Incecik, Influence of meteorological factors and emission sources on spatial and temporal variations of PM10 concentrations in Istanbul metropolitan area, Atmospheric Environment, 45,5504-5513.2011.
  8.  U.Im,  K.Markakis, S.Incecik, O.Yenigun, A.Unal, T.Kindap, S.Topcu, M.Tayanc, M.Guler, The Impact of Anthropogenic and Biogenic Emissions on Surface Ozone Concentrations in Istanbul, Science of the Total Environment, 409, 1255-1265, 2011.
  9.  Im.U, K.Markakis, A.Unal, T.Kindap, A. Poupkou, S.Incecik, O.Yenigun, D.Melas, C.Theodosi, N.Mihalopoulos,  Study of a winter PM episode in Istanbul using the high resolution WRF/CMAQ modelling system, Atmospheric Environment, 44, 3085-3094, 2010.
  10.  Unal Y,S, S.Incecik, S.Topcu and A.Oztopal,  Daily Peak Ozone Forecast in Istanbul, Int. Journal of Remote Sensing, 31, 551-561. 20105, 2012
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ