ALT BİRİMLERİ

  • Rüzgar ölçüm ve modelleme
  • Kule ve temel inşaatı
  • Rotor grubu
  • Elektrik grubu

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
sahind@itu.edu.tr

ölçüm direği
rüzgar türbini

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN
Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu
Prof. Dr. Metin Orhan KAYA
Prof. Dr. Kadir GÜLER
Doç. Dr. Halit S. TÜRKMEN
Doç. Dr. Vedat Z. DOĞAN
Doç. Dr. Konuralp GİRGİN
Doç. Dr. Sevinç SIRDAŞ
Doç. Dr. Ercan İZGİ
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER
Yrd. Doç. Dr. Güven KÖMÜRGÖZ
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KIZIL
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTOPAL
Y. Müh. Mustafa Kemal KAYMAK
Y. Müh. Bihter YERLİ
Y. Müh. Seher DURMAZ
Y. Müh.  Özge Özdemir ÖZGÜMÜŞ 
Mecvut Laboratuvar İmkanları
  • Terkoz bölgesinde 80 m. rüzgar ölçüm direği ve sistemi
  • Meteoroloji Müh. gözlem parkı küçük rüzgar türbinleri test merkezi (KRTTM)
  • Kurulum aşamasında olan MİLRES rüzgar türbinin kule, rotor ve diğer aksamların davranışlarını izleme ve inceleme düzenekleri
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Rüzgar-Güneş Hibrit Sistemlerinin Giriş,  Çıktı, Kayıplarının ve Verimliliklerinin İstanbul Şartlarında Alan-Zaman ve Ekserji Yöntemleriyle Genel Bir Modellemesi.
Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES)
Rüzgar Türbini Rotor Tasarımı

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
  • MİLRES
  • Kısa süreli rüzgar enerjisi tahmini
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
içerik hazırlanmaktadır
Yayınlar, Patentler vb.

Şahin, A.D., “A Review of Research and Development of Wind Energy in Turkey” CLEAN-Soil Air Water, 36, 9, 734-742 (2008).

Üstüntaş, T. and Şahin, A.D., “Wind Turbine Power Curve Estimation Based on Cluster Center Fuzzy Logic Modeling” Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 96, 5, 611-620 (2008).

Şahin, A.D., Dincer, I and Rosen M.A. “New Spatio-Temporal Wind Exergy Maps” Journal of Energy Resources Technology, 128, 194-202, 2006.

Şahin, A.D., Dincer, I and Rosen M.A. “Thermodynamic Analysis of Wind Energy”

International Journal of Energy Research, 30, 8, 553-566 (2006).

Şahin, A.D. and Şen, Z. “A New Spatial Prediction Model and its Application to Wind Records” Theoretical and Applied Climatology, 79, 45-54 (2004).

Şahin, A.D. “Progress and Recent Trends in Wind Energy” Progress in Energy and Combustion Science-An International Review Journal, 30, 501-543 (2004).

Tarawneh, Q.Y. ve A.D. Şahin, "Regional Wind Energy Assessment Technique with Applications" Energy Conversion and Manegement, 44, 1563-1574, (2003).

Şahin, A.D. "Hourly wind velocity exceedence maps of Turkey", Energy Conversion and Manegement. 44, 549-557, (2003).

Şahin, A.D. ve Z. Şen, "First order Markov chain approach to wind speed modeling" Wind Engineering and Industrial Aerodynamic, 89, 3-4,  263-270 (2001).

Şahin, A.D. ve Z. Şen, "Wind energy directional spatial correlation functions and applications for prediction" Wind Engineering, 24, 3, (2000).

Öztopal, A., A.D. Şahin, Z. Şen ve N. Akgün, "On the regional wind energy potential of Turkey." Energy , 25, 189-200, (2000).

Şen, Z. ve A.D. Şahin, "Comment on local-scale variability of solar radiation in a mountainous region." Journal of Applied Meteorology, 37, 7, 740-741 (1998).

Şen, Z. ve A.D. Şahin, "Regional wind energy evaluation in some parts of Turkey." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 74-76, 7, 345-353 (1998) .

Şen, Z. ve A.D. Şahin, "Regional assessment of wind power in western Turkey by the  cumulative semivariogram method." Renewable Energy,12, 2 (1997).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ