AMAÇ VE HEDEFLER

  1. Güneş hücrelerinde kullanılmaya elverişli malzeme geliştirmek
  2. İnce film güneş hücreleri teknolojisi geliştirmek (CZTS)
  3. Boya katkılı güneş hücreleri teknolojisi geliştirmek
  4. Organik-inorganik hibrit güneş hücreleri geliştirmek
  5. Güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesi için yeni projelere zemin hazırlamak
 ARAŞTIRMACILAR

Doç. Dr. Elif Ülkü Arici (Yürütücü)
- Doç. Dr. Esra Alveroğlu
Yrd. Doç. Dr. Burak Barutçu
- Prof. Dr. Zehra Altuntaş Bayır
- Yrd. Doç. Dr. Hülya Cebeci
- Öğr. Gör. Mehmet Erkök
Doç. Dr. Hakan Karaağaç
- Eren Seçkin, Ideaport Innovasyon Enerji ve Otomasyon San. Tic. Ltd. Şt.(Teknokent, ITU) 

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ

- Zineb Benzait
Amin TABATABAEİ M.
- Mojghan LAKI

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ

- Yunus Emre BOYA
- Abdullah Öztora
- İsmail BORAZAN

ALUMNİ
Çağdaş ÇALLI 
- Rıdvan ERGÜNHABERLER ve DUYURULAR

13.12.2016   ‘Solution Processable Kesterite Solar Cells’  Elif Peksu, Hakan Karaagac, Elif Arici,
BALEWARE Conference 11-13 December 2016 at NM-AIST in Arusha,
 TANZANIA
06.12.2016  Yüksek Lisans öğrencimiz, Yunus Emre Boya, SOLARTR 2016'da Kesterite Güneş Hücreleri konusunda sözel sunumla güncel çalışmalarımızı anlattı.
28.04.2016     2. Türk-Alman Enerji ve Çevre Teknolojileri Inovasyon Forumuna katıldık.
29.03.2016      Öğrencilerimizden A. Tabatabaei Mohseni  konferans sunumu kabul edilmiştir. "Development of Carbon Nanotube-Based Organic Solar Cells" A. Tabatabaei Mohseni*, F. Colak, R. Atlibatur, M. Laki, U. Colak, N. Karatepe Yavuz, E. Arici, Functional Nanomaterials in Industrial Applications: Academic-Industry Meet, UCLan, Preston, UK.
22.01.2016     TADEV Konferansı, Istanbul 'CZTS: Advantages and Disadvantages as OPV Material'
19.11.2015     115C001 No'lu ' Karbon nanotüplerin OPV'lerde elektrot olarak kullanımı' başlıklı BIDEP-Yurda Dönüş Projesini başarı ile sonlandırıyoruz.
13.11.2015    
Davetli konuşmacı olarak Coimbatore-Hindistan'dayız.
28.09.2015      ERASMUS öğrencilerinin dikkatine:  IFE, Norveç' le ERASMUS programı dahilinde
işbirliği çalışmalarımız onaylanmıştır. 
22.06.2015     Öğrencilerimizden Rıdvan Erğun'un konferans sunumu kabul edilmiştir:  ‘Thin Film
Preparation and Characterization of Cu2ZnSnS4/Se4 for Photovoltaic Applications’ Ridvan Ergun, Cagdas Callı, E. Arici 11th. International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, Münih, Almanya.
27-30. 04.2015  Hibrit Solar Grubu, SolarTR-3, Third Turkish Solar Electricity and Exhibition Conference, Ankara kapsamında üç adet sözlü sunumla temsil edildi. 
27.03.2015     o.Univ. Prof. Mag. Dr. DDr. h.c. Niyazi Serdar Sariciftci  'Organic Semiconductors in     Photo-electrocatalysis for Solar Energy Conversion into Synthetic Fuels' başlıklı sunumuyla grubumuzu şereflendirdi. Kendisine ve tüm katılımcılara teşekkürlerimizle...

 

 

ARŞİV
arşiv...

İLETİŞİM 

Enerji Enstitüsü, Ayazağa Kampüsü
İstanbul Teknik Üniversitesi
Maslak, İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel:  +90 (212) 285 6385
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: aricibogner@itu.edu.tr

 

METODLAR ve LABORATUVAR OLANAKLARI
(Alfabetik Sıra)
Kimyasal Sentez (CSTZ) ve İnce Film Hazırlama Laboratuvarı (E. ARICI)
Organik ve Hibrit Güneş Hücreleri Üretimi, I-V ve IPCE Ölçüm Metodları (E. ARICI)
Güneş Hücrelerinde Yaşlandırma Testleri ve Ömür Analizi (B. BARUTCU)
Phtalocyanine Türevlerinin Sentezi ve Malzeme Özelliklerinin Analizi (Zehra BAYIR)
Kimyasal Sentez (MW-CNT) ve İnce Film Hazırlama Laboratuvarı (H. CEBECİ)
Kimyasal Sentez (ZnO, TiO2 Nanowires) ve İnce Film Hazırlama Laboratuvarı (H. KARAAĞAÇ)
X-RAY, AFM, DEKTAK Ölçüm Metodları (H. KARAAĞAÇ)
Işık geçirgen Elektrot Hazırlama ve Boya Katkılı Güneş Hücreleri Üretimi  (E SEÇKİN)
UV-VİS-NIR Işık Soğurma, Refleksyon Ölçüm Metodları(E. SEÇKİN)
ORTAK PROJELER

01.06.2014-01.06.2017
CZTS Güneş Hücreleri (PV-MARS), ERA-NET, Bütçe: 450.000 EUR oran 1/3 (Yürütücü: Elif ARICI).


01.05.2014-01.05.2016
Karbon Nanotüplerle İşlevselleştirilmiş Yüksek Verimli Organik Güneş Pillerinin Geliştirlmes,
Bütçe 300.000 TL, Oran 1/1 (Araştırmacı, Elif ARICI)

02.01.2014-30.11.2015
Karbon Nanotüplerin Organik Güneş Pillerinde Geçirgen Elektrot Olarak Kullanımının İncelenmesi,
BİDEP, TÜBİTAK, Bütçe: 103.000 TL Oran:1/1 (Yürütücü: Elif ARICI)

ORTAK YAYINLAR


2015

1. ‘Challenges and Promises of CZTS Solar Cells’ INERMA-ISTANBUL, TR. Ridvan Ergun, Çağdaş Çallı, E. Arici* 1-3.10.2015.
2. Synthesis and characterization of Cu2ZnSnS4/Se4 nanoparticle inks for photovoltaic devices’ Ridvan Ergun*, Cagdas Callı, E. Arici 27-30. 04.2015. Physica Status Solidi-C
3.‘High Purity Single Walled Carbon Nanotubes as Transparent Electrode Materials’  Mozhgan Laki, Amin Tabatabai, Nilgün Karatepe Yavuz, E. Arici, SolarTR-3, Third Turkish Solar Electricity and Exhibition Conference, Ankara 27-30. 04.2015 Oral Presentation.
4. Thin Film Preparation and Characterization of Cu2ZnSnS4/Se4 for Photovoltaic Applications’ Ridvan Ergun, Cagdas Callı, E. Arici. 11th. International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, Münih, Almanya. 22-26.06.2015 Oral Presentation.
5.Carbon nanotubes for organic/inorganic hybrid solar cells’ E. Arici, S. Karazhanov in Materials Science in Semiconductor Processing (in print)
6. ‘One-Dimensional Nanostructured Solar Cells’ H. Karaagac, E. Peksu, E. Arici, M. S. Islam
Chapter 15 of Low-Dimensional and Nanostructured Materials and Devices, NanoScience and Technology edited by H. Ünlü, Springer International Publishing, Switzerland (in print, 2016) DOI:  101.1007/978-3-319-25340-4_15.

 

 İŞBİRLİKLERİ 
(Alfabetik Sıra)
 
- Doç. Dr. Ayşe Beleroğlu
Bursa Teknik Üniversitesi, Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü

- Prof. Dr. Üner Çolak
ITU, Energy Institute, Istanbul, TÜRKİYE

- Prof. Dr. Ahmet Gül
ITU, Chemistry Department, Inorganic Chemistry, Istanbul, TÜRKİYE

 - Dr. Smagul KARAZHANOV
   IFE, Institute for Energy Technology Kjeller, NORVEÇ
 
- o. Univ. Prof. Dr. DDr. h.c.Niyazi Serdar SARICIFTCI
   LIOS, JKU, LİNZ, AVUSTURYA
    
- Prof. Dr. M. SUBRAHMANYAN,
   Indian Institute of Technology, Madras, HİNDİSTAN

- Prof. Dr. N. YAVUZ
ITU, Energy Institute, Istanbul, TÜRKİYE


ARAŞTIRMACILAR

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ